Голові атестаційної комісії управління освіти і науки

Білоцерківської міської ради

Петрику Ю.Ф.

П О Д А Н Н Я

Адміністрація дошкільного навчального закладу (ясел-садка) № 16 «Пролісок» Білоцерківської міської ради Київської області клопоче про присвоєння кваліфікаційної категорії «спеціаліст вищої категорії» вихователю Качаненко Олені Віталіївні.

Рік народження: 18.05.1973 р.

Освіта: повна вища педагогічна.

Педагогічний стаж: 18 років.

В дошкільному закладі №16 “Пролісок” працює з 2004 року, на посаді вихователя. В 2009 році закінчила Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова. Спеціальність за дипломом “ Дошкільне виховання ”, кваліфікація «Організатор дошкільної освіти ; вихователь дітей дошкільного віку;сімейний вихователь».

Результати попередньої атестації: 12.03.2013 р. Відповідає займаній посаді. Встановлена кваліфікаційна категорія «спеціаліст І категорії».

Курси підвищення кваліфікації: з 29 травня по 09 червня 2017 р. при Комунальному вищому навчальному закладі Київської обласної ради «Академії неперервної освіти».

Вихователь Качаненко О.В. виявляє високий рівень професіоналізму, творчості; відзначається загальною культурою, моральними якостями, що служать прикладом для наслідування. Сприяє реалізації диференційованого підходу до дітей, впроваджує систему педагогічних впливів, яка ґрунтується на гуманізмі, педагогіці співробітництва. У своїй роботі з вихованцями використовує методи альтернативного підходу; володіє технологіями творчої педагогічної діяльності.

Понад 5 років працює над проблемою «Пошуково-дослідницька діяльність дітей дошкільного віку» У своїй діяльності вихователь активно застосовує нетрадиційні форми роботи . Працює над організацією і змістом дослідницької діяльності дітей дошкільного віку, співавтор методичних рекомендацій з даної проблеми.

Качаненко О.В. приймає участь у міських семінарах - практикумах з даної проблеми. Своїм досвідом з організації роботи із старшими дошкільниками з дослідницької діяльності ділиться з колегами в Школі перспективного педагогічного досвіду.

На сторінках посібника Бібліотека «Шкільного світу» в збірках « ОБЖ Дитячий садок» «Я вчуся бути вихователем», «Сценарії свят у ДНЗ» надруковано ряд її занять . Вже другий рік вихователь є керівником гуртка «Юні дослідники».

Навчально-методична база дошкільного закладу є центром позитивного досвіду організації навчально-виховного процесу за тематикою «Пошуково-дослідницька діяльність дітей дошкільного віку», що дає змогу тісно співпрацювати з малими дослідниками, колегами та батьками вихованців.

Педагог постійно підвищує професійний рівень, педагогічну майстерність.

Кiлькiсть переглядiв: 126

Коментарi