Конспект з дослідницької діяльності
«Наша планета Земля"

Вихователь Качаненко О.В.


Вихователь: Дiти,ми розпочнемо подорож космiчною прогулянкою,що познайомить нас iз зорями, планетами, розповiсть чому буває день i нiч,чому змiнюються пори року та багато iншого. Ви, напевно, знаєте свою адресу, можете розповiсти дорослим,в якому мiстi ви живете,знаєте вулицю,будинок,квартиру.А де ж вони знаходяться?

Дiти: В мiстi Бiла Церква.

Вихователь: Звичайно, в нашому мiстi Бiла Церква. До якої держави вiдноситься наше мiсто?

Дiти: Ми живемо в Українi.

Вихователь: Але де ж знаходиться Україна? На якiй планетi? Як ви гадаєте?

Дiти: На планетi Земля.

Вихователь: У нашої планети Земля є також адреса.Земля-це третя планета з дев’яти, що обертаються навколо Сонця-найближчої до нас зорi.Всi разом вони утворюють сонячну систему-сiм’ю Сонця.Усi планети рiзнi за розмiром.У нашои планети Земля е супутник Мiсяць.У деяких планет також е супутник. Земля мчить у космосi з величезною швидкiстю,але ми цього не помiчаємо.Дiти,як ви гадаєте, це що?

Дiти: Глобус.

Вихователь: Глобус - це зменшена модель Землi, на якiй можна краще зрозумiти,як виглядає поверхня Землi.Завдяки руху Землi навколо своєї осi на змiну дневi приходить нiч.Також i пори року-змiнюють на Землi одна одну.Якi ви знаєте пори року?

Дiти: Зима,весна,лiто,осiнь.

Вихователь: Так минають години, днi, мiсяцi, роки. Давайте розглянемо забарвлення глобуса. Жовтий i коричневий колiр,це що? Як ви гадаєте?

Дiти: Суша,гори.

Вихователь: Зелений-це...

Дiти: Лiси.

Вихователь :Блакитний колiр-це...

Дiти: Вода:озера,рiчки,моря,океани.

Вихователь:Як ви бачите,що водою вкрита бiльша частина Землi, тому Землю ще називають блакитною планетою. Планета Земля-вона як людина.Людина це жива iстота,так i наша Земля-найулюбленiша дочка Сонця,бо тiльки тут є життя,яке буяє навколо нас. Хто ж живе на нашiй планетi?

Дiти: Люди,тварини,птахи,рослини,дерева.

Вихователь:З давнiх-давен люди задумувалися над тим, яку форму має наша Земля. Однi стародавнi народи вважали,що Земля тримається на китах, iншi уявляли,що Земля стоїть на слонах ,а тепер всiм вiдомо,Земля це що? На що вона схожа,як ви гадаєте?

Дiти: Це величезна куля.

Вихователь: Земля складається з трьох шарiв. Ученi, якi вивчають будову нашої планети, дали їм такi назви: ядро,мантiя i земна кора.На що схожа наша Земля в природi за своєю будовою?

Дiти: Земля схожа на яйце, де жовток-ядро, бiлок-мантiя, а тверда шкарлупа-земна кора.

Вихователь: А на кого ще схожа будова Землi?

Дiти: На людину.Є серце,вени,де протiкає кров та шкiра.

Вихователь: Ви вже знаєте,що всю поверхню Землi вкриває твердий шар-земна кора. Вона складається з величезних кам’яних брил, таких плит.I коли вони рухаються час вiд часу пiд тиском розпеченого шару, тодi люди вiдчувають коливання земної кори. Як називається це природне явище?

Дiти: Землетрус.

Вихователь: Колись у давнину, багато мiльйонiв рокiв тому, цi коливання були дуже сильними. Великi плити зiштовхувалися з величезною силою, наповзали одна на одну i таким чином утворилися на нашiй планетi впадини з яких, як ви гадаєте, що утворилося?

Дiти: Моря, океани, рiчки, озера.

Вихователь: Та утворилися гори. Є такi гори, що час вiд часу викидають гарячий попiл, газ та лаву-розплавлене камiння. Може ви знаєте, як називаються цi гори?

Дiти: Вулкани.

Вихователь; Правильно. Газ i вогняна лава пiднiмаються з глибин Землi i прориваються через розломи в корi .Як ви гадаєте, чи живуть в горах поряд з вулканами люди, тварини?

Дiти: Мабуть, нi.

Вихователь: Дiти, взагалi, це дуже ризиковано, та значна кiлькiсть людей живе у пiднiжжя вулканiв-це фермери. Попiл з вулкана робить грунт наcтiльки родючим, що фермери вирощують небувалi врожаї.

(проведення досліду)

Ось зараз ми з вами на макетi природного середовища подивимося як вивергається розпечена лава з вулкану. Вiзьмемо оцет, зафарбуємо фарбою червоною i з’єднаємо його з содою. В результатi цiєї реакцiї видiляється вуглекислий газ i пiднiмається в гору. Так вiдбувається в природi.

Кiлькiсть переглядiв: 315

Коментарi