Атестація педагогічних працівників 2021-2022 навчальний рік

Вітаємо наших педагогів:

Характеристика діяльності завідувача

дошкільного навчального закладу (ясел-садка)№ 16 «Пролісок»

Білоцерківської міської ради Київської області

Ліневич Людмили Володимирівни

Ліневич Людмила Володимирівна має повну вищу освіту, кваліфікація - викладач дошкільної педагогіки і психології в педучилищі та методист по дошкільному вихованню.

У дошкільному навчальному закладі на посаді завідувача працює з 1992 року.

Ліневич Л.В. атестована на відповідність займаній посаді завідувача дошкільного навчального закладу, рішенням атестаційної комісії Управління освіти і науки Білоцерківської міської ради Київської області від 21.03.2017 р.

У 2021 році Ліневич Л.В. підвищила кваліфікацію у Комунальному навчальному закладі Київської області «Київський обласний інститут післядипломної освіти педагогічних кадрів» та захистила роботу з теми «Методичні рекомендації щодо формування обізнаності дітей, педагогів та батьків засобами етнопедагогіки».

За час роботи у закладі Ліневич Л.В. зарекомендувала себе як компетентний керівник, який виявляє високий рівень теоретичної підготовки, досконало володіє сучасними досягненнями педагогіки та психології, теорії управління.

Керівник показового заняття за темою «Робота керівного і особового складу пункту безпечного розміщення матерів з малими дітьми ( до 6 років) з числа евакуйованого населення по їх прийому, розміщенню і всебічному забезпеченню у разі виникнення надзвичайних ситуацій (2017р); організатор круглого столу для завідувачів дошкільних навчальних закладів міста з проблеми: «Управлінська діяльність керівника дошкільного навчального закладу в організації роботи з охорони праці та безпеки життєдіяльності»(2018 р); керівник консалтингової студії: «Організація роботи із старшими дошкільниками з ОБЖ» (2019 р ).

Учасник науково-практичного семінару педагогічних працівників дошкільних навчальних закладів «Організація безпеки життєдіяльності у дошкіллі», м.Переяслав - Хмельницький (2019 р), співпрацює з Навчально-методичним центром ЦЗ та БЖД Київської області, керівник консультпункту з проблеми: «Організація безпеки життєдіяльності (цивільного захисту) в системі роботи дошкільних навчальних закладів в контексті вимог нормативних документів».

Ліневич Л.В. є співавтором методичних рекомендацій по роботі керівного і особового складу пункту безпечного розміщення матерів з малими дітьми ( до 6 років) з числа евакуйованого населення по їх прийому, розміщенню і всебічному забезпеченню у разі виникнення надзвичайних ситуацій, протокол № 4 від 21.03.2018 р. по управлінню ЦЗ в м. Біла Церква., книги видавництва «Шкільний світ»: «Засідання педради».

Друковані матеріали розміщені також на сторінках навчально-методичного посібника Основи безпеки життєдіяльності і охорони здоров’я дітей в дошкільних закладах Н.Коцур, Л.Лохвицька Переяслав-Хмельницький, 2019 та журналу БЖД «Безпечне розвивальне середовище дошкільного навчального закладу – першооснова для безпеки життєдіяльності дітей – дошкільників» // БЖД. – 2017 р. - № 4 (2);«Вплив комплексної навчально-виховної роботи з безпеки життєдіяльності на становлення особистості в дошкільному віці» // БЖД– 2017р. - № 4; «Організація освітньо - виховної роботи з дошкільниками за тематичним напрямком «Безпека життєдіяльності». // БЖД. – 2018 р. - № 5; «Фундамент безпеки життєдіяльності дітей – здоров’язбережувальне середовище дошкільного навчального закладу» // БЖД. – 2019 р. - № 7; «Реалізація завдань з охорони , збереження і зміцнення здоров’я та безпеки життєдіяльності дітей у дошкільному навчальному закладі: вимоги сьогодення.»// БЖД. – 2019 р. - № 8.

Педагог постійно працює над підвищенням свого професійного рівня, є слухачем вебінарів різного спрямування та отримання сертифікатів.

Користується авторитетом і повагою серед колег, сприяє створенню позитивного клімату в колективі, прихильник демократичного стилю керівництва що сприяє розвитку творчих здібностей та зростанню професійної майстерності педагогів закладу.

Нагороджена Почесною Грамотою Білоцерківської міської ради виконавчого комітету (2017 р.) та Грамота Управління освіти і науки та Білоцерківської міської організації профспілки (2020 р.)

Ліневич Л.В. може бути атестована на відповідність займаній посаді завідувача дошкільного навчального закладу.

Начальник Управління освіти і науки Юрій ПЕТРИК

Характеристика діяльності вихователя

дошкільного навчального закладу (ясел-садка)№ 16 «Пролісок»

Білоцерківської міської ради

Київської області

Листопад Валентини Василівни

Листопад Валентина Василівна має повну вищу освіту, кваліфікація – вчитель початкових класів. У дошкільному навчальному закладі на посаді вихователя працює з 1992 року.

Листопад В.В. має кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії» та звання «Вихователь-методист», присвоєну рішенням атестаційної комісії Управління освіти і науки Білоцерківської міської ради Київської області від 21.03.2017 р.

У 2020 році підвищила кваліфікацію у Комунальному навчальному закладі Київської обласної ради «Київський обласний інститут післядипломної освіти педагогічних кадрів» та захистила роботу з теми «Організація та зміст роботи з безпеки життєдіяльності в закладі дошкільної освіти».

За час роботи у закладі Листопад В.В. зарекомендувала себе як компетентний педагог, який виявляє високий рівень теоретичної підготовки, досконало володіє педагогічним інструментарієм, забезпечує належну результативність, якість своєї праці, організовує освітній процес відповідно до сучасних методичних вимог.

Учасник показового заняття для керівників дошкільних закладів міста за темою «Робота керівного і особового складу пункту безпечного розміщення матерів з малими дітьми ( до 6 років) з числа евакуйованого населення по їх прийому, розміщенню і всебічному забезпеченню у разі виникнення надзвичайних ситуацій (2017р); керівник Школи перспективного педагогічного досвіду: « Оптимізація роботи дошкільного закладу з безпеки життєдіяльності». (2018 р.); Керівник гуртка для дітей старшого дошкільного віку в ЗДО «Юні рятівники» (2016-2021 р.р.)

Презентувала досвід роботи з безпеки життєдіяльності дошкільників на науково-практичному семінарі педагогічних працівників дошкільних навчальних закладів «Організація безпеки життєдіяльності у дошкіллі», м.Переяслав-Хмельницький, (2019 р.)

Листопад В.В. є співавтором книг видавництва «Шкільний світ»: «Засідання педради ДНЗ», «Я вчусь бути вихователем», своїми надбаннями ділиться на сторінках навчально-методичного посібника «Основи безпеки життєдіяльності і охорони здоров’я дітей в дошкільних закладах» Н.Коцур, Л.Лохвицька Переяслав-Хмельницький, (2019 р.), консультації для вихователів

«Безпечне розвивальне середовище дошкільного навчального закладу – першооснова для безпеки життєдіяльності дітей – дошкільників», методичні рекомендації «Організація освітньо - виховної роботи з дошкільниками за тематичним напрямком «Безпека життєдіяльності».

Педагог постійно працює над підвищенням свого професійного рівня, є слухачем вебінарів різного спрямування та отримання сертифікатів.

Користується авторитетом і повагою серед колег, допомагає створенню сприятливого клімату в педагогічному колектив.

Нагороджена Грамотою Управління освіти і науки Білоцерківської міської ради та Білоцерківської міської організації профспілки працівників освіти і науки України (2019 р.).

Листопад В.В. відповідає займаній посаді та може бути атестована на підтвердження раніше присвоєним кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії» та педагогічному званню «вихователь-методист».

М.П.

Завідувач Людмила ЛІНЕВИЧ

Атестація педагогічних працівників 2020-2021 навчальний рік

Вітаємо наших педагогів:

Білик Олену Миколаївну, вихователя, з присвоєнням кваліфікаційної категорії "Спеціаліст вищої категорії"

Пащенко Яніну Василівнк, вихователя, з присвоєнням кваліфікаційної категорії "Спеціаліст вищої категорії"

Давиденко Ірину Валеріївну, практичного психолога, з підтвердженням раніше присвоєної категорії "Спеціаліст І категорії"

Характеристика діяльності вихователя дошкільного навчального закладу (ясел-садка) № 16 «Пролісок» Білоцерківської міської ради Київської області

Білик Олени Миколаївни

Білик Олена Миколаївна має повну вищу освіту, кваліфікація - вихователь дітей дошкільного віку, організатор дошкільного виховання. У дошкільному навчальному закладі на посаді вихователя працює з 2007 року.Білик О.М. має кваліфікаційну категорію «спеціаліст першої категорії», встановлену рішенням атестаційної комісії дошкільного навчального закладу (ясел-садка) комбінованого типу «Оленка» № 25 Білоцерківської міської ради Київської області від 29.03.2016 р.У 2020 році Білик О.М. підвищила кваліфікацію у Комунальному навчальному закладі Київської області «Київський обласний інститут післядипломної освіти педагогічних кадрів» та захистила роботу з теми: «Використання народної педагогіки в моральному вихованні дітей дошкільного віку».За час роботи в дошкільному закладі Білик О.М. зарекомендувала себе як компетентний педагог, який виявляє високий рівень професіоналізму, творчості, досконало володіє педагогічним інструментарієм, що сприяє реалізації диференційованого підходу до дітей, впроваджує систему педагогічних впливів, яка ґрунтується на гуманізмі, педагогіці співробітництва. Досконало володіє формами і методами альтернативного підходу до організації освітнього процесу, технологіями творчої педагогічної діяльності Учасник методичних заходів міста,Тижня педагогічної майстерності, майстер-клас з проблеми «Використання нетрадиційних технік паперопластики в роботі з дошкільниками» (2018 р.), та фестивалю арт-терапії «Арт-практик» (2019 р) презентація досвіду (2019 р.) Керівник гуртка «Маленькі творці» (з 2016 р). Член творчої групи дошкільного закладу (2017 р.) Ініціатор створення простору для спільної творчості дорослих та дітей, де кожен може знайти все необхідне для прояву своєї фантазії та акції «Паперу друге життя» (2017 р.) де педагог показала з яким задоволенням можна створювати вироби з використаного паперу. Білик О.М. є співавтором книг: « ОБЖ Дитячий садок» (2016 р.), «Я вчуся бути вихователем»(2017р.), «Сценарії свят у ДНЗ» (2017р) . Педагог постійно працює над підвищенням свого професійного рівня, є слухачем вебінарів різного спрямування та отримання сертифікатів. Користується авторитетом і повагою серед колег, навчально-методична база дошкільного закладу є центром позитивного досвіду з даної проблеми, що дає змогу тісно співпрацювати з творчими дітьми та батьками вихованців. Нагороджена Грамотою управління освіти і науки Білоцерківської міської ради 2016 р. Білик О.М. відповідає займаній посаді. Порушено клопотання перед міською атестаційною комісією про присвоєння кваліфікаційної категорії «Спеціаліст вищої категорії»

Завідувач ___________________Людмила ЛІНЕВИЧ

Характеристика діяльності вихователя дошкільного навчального закладу (ясел-садка) № 16 «Пролісок» Білоцерківської міської ради Київської області

Пащенко Яніна Василівна

Пащенко Яніна Василівна має повну вищу освіту, кваліфікація - вихователь дітей дошкільного віку, організатор дошкільного виховання, викладач психолого – педагогічних дисциплін у ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації. У дошкільному навчальному закладі на посаді вихователя працює з 2007 року. Пащенко Я.В. має кваліфікаційну категорію «спеціаліст першої категорії», встановлену рішенням атестаційної комісії дошкільного навчального закладу (ясел-садка) комбінованого типу «Оленка» № 25 Білоцерківської міської ради Київської області від 29.03.2016 р. У 2018 році Пащенко Я.В. підвищила кваліфікацію у Комунальному навчальному закладі Київської області «Київський обласний інститут післядипломної освіти педагогічних кадрів» та захистила роботу з теми: «Сучасні форми роботи закладу дошкільної освіти з батьками».За час роботи в дошкільному закладі Пащенко Я.В. зарекомендувала себе, як компетентний педагог, який виявляє високий рівень професіоналізму, творчості, досконало володіє системою педагогічних впливів, вміло організовує освітній процес, використовує особистісно - орієнтований підхід, застосовує сучасні форми і методи виховання та навчання дітей дошкільного віку.Учасник методичних заходів міста, семінау - практикуму «Освіта для сталого розвитку» (2017 р.), занять-тренінгів за курсом «Освіта для сталого розвитку»(2018 р.) «Слово в подарунок» та «Якого кольору радість» успішно виконала програму міжнародного фестивалю арт-терапії «Арт-практик» Всеукраїнської тренінгової компанії «Основа» (2019 р.) де пропагувала «Освіту для сталого розвитку» та методичні рекомендації для вихователів. Ініціатор створення «Сімейної вітальні» (2016 р.) для батьків вихованців, де проводила майстер-класи , організовувала виставки спільних робіт «Ми творчі люди» (2016 р.), акції-десанти «Кожній викинутій шині, квітуче життя»(2017 р.), «Наша Рось, найкраща» (2019 р.) та збори макулатури. Пащенко Я.В. співавтором книг: «Екологія довкілля. Сталий розвиток» (2017), Дитячій безпеці - «Школа безпеки» (2018) Педагог постійно працює над підвищенням свого професійного рівня, є слухачем вебінарів різного спрямування та отримання сертифікатів. Користується авторитетом і повагою в колективі, адаптує курс «Освіти для сталого розвитку» в навчальний процес, спрямовуючи свою педагогічну діяльність на формування у дошкільників, батьків та колег мотивацій до дій і моделей поведінки орієнтованих на сталий стиль життя в суспільстві. Нагороджена Грамотою управління освіти і науки Білоцерківської міської ради 2018 р. Пащенко Я.В. відповідає займаній посаді. Порушено клопотання перед міською атестаційною комісією про присвоєння кваліфікаційної категорії «Спеціаліст вищої категорії»

Завідувач ___________________Людмила ЛІНЕВИЧ

Кiлькiсть переглядiв: 237

Коментарi