• Ви знаходитесь тут:

  • Головна
  • Батьківська сторінка
/Files/images/для вас батьки.jpg

Даний розділ містить інформацію про роботу батьківського комітету, участь батьків у Днях відкритих дверей, святах та розвагах, цікаву інформацію та поради для батьків.

ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ БАТЬКІВ ЩОДО РЕЄСТРАЦІЇ ДІТЕЙ ДО ЗАКЛАДІВ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ М.БІЛА ЦЕРКВА

З метою створення єдиної загальноміської електронної реєстрації дітей до закладів дошкільної освіти комунальної форми власності, забезпечення відкритого освітнього ресурсу для батьківської громадськості рішенням виконавчого комітету Білоцерківської міської ради з 01.09.2018 року запроваджується електронний запис дітей до закладів дошкільної освіти комунальної власності територіальної громади Біла Церква на 2019/2020 навчальний рік.

Правила електронної реєстрації визначені «Порядком електронної реєстрації дітей до закладів дошкільної освіти комунальної власності територіальної громади міста Біла Церква», затвердженим рішенням виконавчого комітету Білоцерківської міської ради від 12.06.2018 року №214 .

Електронна реєстрація передбачає електронне подання заявником заявки для зарахування дитини до обраного закладу шляхом заповнення електронної форми на порталі «Електронна реєстрація в заклади дошкільної освіти» (Режим доступу: https://reg.isuo.org).

Як користуватися цією системою?

1.Зайти на портал «Електронна реєстрація в заклади дошкільної освіти» (Режим доступу: https://reg.isuo.org).

2. Ознайомитися з правилами та інструкцією по електронній реєстрації для батьків.

3. Пройти online-реєстрацію – обрати дитячий садок та заповнити форму заявки.

4. Для підтвердження заявки протягом 10 робочих днів звернутися до реєстратора закладу дошкільної освіти з оригіналами(копіями) документів.

5. Слідкувати за зміною статусу заявки в особистому кабінеті (про що буде надіслано повідомлення на електронну адресу заявника).

Прийом дітей до закладів дошкільної освіти та запис до відповідної вікової групи здійснюється в порядку черговості електронного запису та відповідно до Положення про дошкільний навчальний заклад​​, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України.

Прийом дітей до закладів дошкільної освіти здійснюється керівником закладу на підставі заяви одного із батьків (або осіб, які їх замінюють) про зарахування дитини до закладу дошкільної освіти та надання документів, перелік яких визначений чинним законодавством України.

До заяви додаються:

1) копія свідоцтва про народження дитини (під час подання копії пред’являється оригінал відповідного документа);

2) медична довідка про стан здоров’я дитини з висновком лікаря, що дитина може відвідувати заклад дошкільної освіти;

3) карта профілактичних щеплень.

Для прийому до закладів (груп) компенсуючого типу (санаторних, спеціальних та інклюзивних) для дітей з особливими освітніми потребами додатково надається висновок психолого-медико-педагогічної консультації (з 01.09.2018 року – висновок комунальної установи Білоцерківської міської ради «Інклюзивно-ресурсний центр») або територіально-лікувального профілактичного закладу.

Додаток

до рішення виконавчого комітету Білоцерківської міської ради

від 12.06.2018р. №241

Порядок електронної реєстрації дітей

до закладів дошкільної освіти комунальної власності

територіальної громади міста Біла Церква

І. Загальні положення1. Порядок електронної реєстрації дітей до закладів дошкільної освіти, що є в комунальній власності територіальної громади міста Біла Церква, реалізує єдиний підхід до прийому дітей дошкільного віку до закладів дошкільної освіти та дошкільних підрозділів закладів загальної середньої освіти комунальної власності територіальної громади міста Біла Церква.

2. Цей Порядок електронної реєстрації дітей до закладів дошкільної освіти комунальної власності територіальної громади міста Біла Церква з використанням електронної реєстрації на порталі «Україна. ІСУО (Інформаційна система управління освітою)» https://isuo.org (далі – Порядок) розроблено відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про дошкільну освіту», Закону України «Про доступ до публічної інформації», Закон України «Про захист персональних даних» та визначає правила електронної реєстрації дітей, які проживають у місті Біла Церква, на влаштування до комунальних закладів дошкільної освіти (далі – ЗДО) для здобуття дошкільної освіти.

3. Завдання Порядку електронної реєстрації дітей до комунальних ЗДО:

1) забезпечення права дітей, які проживають у місті Біла Церква, на доступність здобуття дошкільної освіти в ЗДО м. Біла Церква;

2) забезпечення публічного доступу до інформації про ЗДО, що є у комунальній власності територіальної громади міста Біла Церква;

3) запровадження єдиного підходу щодо прийому дітей у ЗДО м. Біла Церква;

4) здійснення обліку дітей, які потребують здобуття дошкільної освіти в ЗДО м. Біла Церква.

4. У цьому Порядку терміни вживаються в такому значенні:

1) електронний реєстр (Реєстр) – єдина загальноміська електронна база даних, що містить інформацію про ЗДО, дітей, які потребують здобуття дошкільної освіти у ЗДО міста Біла Церква;

2) заявник – особа (один із батьків або осіб, які їх замінюють), що вносить дані дитини до реєстру та несе персональну відповідальність за надану інформацію;

3) реєстратор – працівник закладу дошкільної освіти, відповідальний за електронну реєстрацію, який забезпечує надання інформації, унесення (зміну, виключення) даних до реєстру, обробку внесених до нього даних та їх захист від несанкціонованого доступу.

ІІ. Організація Порядку реєстрації дітей до закладів дошкільної освіти м. Біла Церква

1. Електронна реєстрація передбачає електронне подання заявником заявки в електронному вигляді для зарахування дитини до ЗДО шляхом заповнення електронної форми на порталі «Електронна реєстрація в заклади дошкільної освіти» (Режим доступу: https://reg.isuo.org).

2. Унесення до Реєстру відомостей про дітей здійснюється заявником самостійно протягом календарного року на офіційних сайтах управління освіти і науки Білоцерківської міської ради (або закладів дошкільної освіти) в розділі «Електронна реєстрація в заклади дошкільної освіти».

У разі відсутності доступу до мережі Інтернет за зверненням заявника, який не має можливості самостійно зареєструвати дитину на електронному ресурсі, дані про дитину до реєстру вносяться реєстратором у ЗДО, який заповнює заявку за встановленою формою в присутності заявника.

3. Унесенню до Реєстру підлягає така інформація:

а) про дитину: прізвище, ім’я, по батькові; дата народження; серія та номер, дата видачі свідоцтва про народження; адреса проживання; інформація про пільги (за наявності).

б) про батьків, або осіб, що їх замінюють:прізвище, ім’я, по батькові батька або матері, або осіб, що їх замінюють; адреса проживання;контактні дані (телефон, електронна адреса).

в) бажаний рік зарахування до закладу дошкільної освіти;

г) заклад дошкільної освіти, який обрали батьки або особи, що їх замінюють, для здобуття дитиною дошкільної освіти;

4. Занесення відомостей у заявку здійснюється виключно державною мовою (як написано у відповідних документах).

Заявки, у яких відомості вказано не державною мовою або містять дані, які не відповідають документам заявника, відхиляються реєстратором.

5. Для підтвердження достовірності внесених відомостей заявник повинен упродовж 10 робочих днів з дня подання електронної заявки звернутися до реєстратора в ЗДО з оригіналами (копіями) документів.

Якщо відомості, зазначені у заявці, відповідають оригіналам документів, то заявка отримує постійну реєстрацію в Реєстрі за первинною датою подання електронної заявки.

6. Заявник має можливість обрати лише один заклад дошкільної освіти для реєстрації своєї дитини. Якщо заявлена дитина вже зареєстрована в Реєстрі – відмова в реєстрації надається заявнику автоматично.

7. Заявник має право самостійно відхилити заявку через систему реєстрації на сайті «Електронна реєстрація в заклади дошкільної освіти» (Режим доступу: https://reg.isuo.org). За таких умов реєстратор не відповідає за збереження даних цієї заявки, котра не підлягає відновленню. Заявник повинен самостійно потурбуватися про збереження логіну і паролю для доступу до кабінету керування своїми заявками.

8. За потреби змінити бажаний для зарахування ЗДО або бажаний рік зарахування, заявник на особистому прийомі в керівника ЗДО подає письмову заяву реєстратору.

9. Реєстратор зобов’язаний надавати всю необхідну допомогу, пов’язану із заповненням заявки, а також надати доступ до інформації, яка міститься на офіційному сайті Реєстру.

10. Заявник несе персональну відповідальність за достовірність відомостей, наданих у реєстраційній заявці.

11. Реєстрація до вікових груп здійснюється станом на 01 вересня року, указаного в заявці.

ІІІ. Зарахування дітей до закладу дошкільної освіти м. Білої Церкви

1. Зарахування дитини до ЗДО здійснюється керівником відповідно до списків, сформованих базою даних, упродовж періоду комплектації новостворених груп раннього (від одного до трьох років) та молодшого дошкільного віку (від трьох до чотирьох років) наприкінці оздоровчого періоду (серпень) поточного року.

У випадку недоукомплектування груп керівник ЗДО здійснює прийом дітей упродовж календарного року відповідно до списків, сформованих базою даних.

2. Наявність у Реєстрі інформації про дітей, які потребують здобуття дошкільної освіти у ЗДО, є обов’язковою умовою зарахування дитини до закладу.

3. Прийом дітей до ЗДО здійснюється керівником цього закладу на підставі заяви одного із батьків або осіб, які їх замінюють, про зарахування дитини до закладу дошкільної освіти та надання документів, перелік яких визначений законодавством України.

До заяви додаються:

1) копія свідоцтва про народження дитини (під час подання копії пред’являється оригінал відповідного документа);

2) медична довідка про стан здоров’я дитини з висновком лікаря, що дитина може відвідувати заклад дошкільної освіти;

3) карта профілактичних щеплень;

4) документ, що підтверджує пільгу (при наявності).

4. При зарахуванні до ЗДО (груп) компенсуючого типу (санаторних, спеціальних й інклюзивних) для дітей з особливими освітніми потребами додатково надається висновок комунальної установи Білоцерківської міської ради «Інклюзивно-ресурсний центр» або територіально-лікувального профілактичного закладу.

5. За повноту й достовірність усієї інформації та документів, що подаються до закладу дошкільної освіти, відповідає згідно з вимогами чинного законодавства особа, яка їх подає.

6. Пільговий (першочерговий, позачерговий) прийом дітей до ЗДО здійснюється в передбаченому законодавством України порядку. Заявник особисто надає документи, які підтверджують наявність пільг.

ІV.Забезпечення доступу до Реєстру

1. Доступ до всіх персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» має лише реєстратор та володілець електронної бази даних, які використовують персональні дані виключно в межах виконання своїх повноважень. Реєстратор несе відповідальність за внесення, зміни, збереження та захист персональних даних заявника згідно з чинним законодавством України.

2. Публічний доступ до Реєстру розміщений на веб-сайті «Електронна реєстрація в заклади дошкільної освіти» (Режим доступу: https://reg.isuo.org).

V. Контроль за дотриманням Порядку

1. Контроль за здійсненням комплектації груп покладається на керівників закладів дошкільної освіти.

2. Контроль за дотриманням Порядку електронної реєстрації дітей до комунальних закладів дошкільної освіти здійснює управління освіти і науки Білоцерківської міської ради.

VІ. Прикінцеві положення

1. Унесення відомостей до Реєстру (зміни, виключення) та доступ до інформації офіційного веб-сайту «Електронна реєстрація в заклади дошкільної освіти» ( Режим доступу: https://reg.isuo.org) здійснюється на безоплатній основі.

2. Особи, винні в порушенні порядку внесення інформації до Реєстру та порядку прийому дітей до ЗДО, несуть відповідальність згідно з чинним законодавством України.

Для батьків. Шановні батьки! Дякуємо за активну участь в зборах для батьків майбутніх першокласників у 2017 році. Пропонуємо Вашій увазі інформацію за підсумками зборів

Проаналізовано, з якого віку діти учасників зборів почали відвідувати дошкільні навчальні заклади: 32% респондентів зазначили, що діти почали відвідувати дошкільні навчальні заклади з 2-х років, 44% – з 3-х років, 14% – з 4-х років, 10% – з 5-ти років. Це свідчить про досить високу зацікавленість батьків у здобутті дітьми дошкільної освіти та про усвідомлення значення дошкільної освіти для розвитку особистості дитини. Також ці дані говорять про те, що респонденти добре ознайомлені з діяльністю дошкільних навчальних закладів та систематично спілкувалися з педагогічними працівниками та мали можливість отримувати інформацію та консультативну допомогу з питань розвитку їх дитини.
У центрі уваги учасників спілкування було питання змісту готовності дитини до школи. Аналіз результатів анкетування дає можливість з’ясувати, яким із складових готовності дитини до школи батьки приділяють найбільше уваги та порівняти ці дані з результатами у 2016 році:
- формуванню навичок поведінки в колективі – 69% (71 % - у 2016 році);
- формуванню мотивації до навчання – 58 % (58% - у 2016році);
- розвитку фізичних якостей – 47 % (47% - у 2016 році);
- розвитку пізнавальної діяльності дитини, окремих пізнавальних процесів (мовлення, пам’яті, сприймання, мислення, уваги, уяви) – 78 % (77% - у 2016 році);
- опануванню певних умінь та навичок (читання, письмо, лічба, інші) – 65 % (62 % - у 2016 році).
Дані результати свідчать про те, що батьки надають пріоритети як показникам загальної, так і спеціальної готовності дітей до школи. На жаль, недостатньо високо батьки оцінюють значення стану розвитку фізичних якостей дитини та мотивації до навчання. До того ж, ситуація майже не змінилася у порівнянні з минулим роком, вона зберігається декілька років поспіль.
Аналіз відповідей учасників зборів свідчить про те, що 88% батьків добре інформовані педагогами про зміст освітнього процесу в дошкільному навчальному закладі. Батьки залучаються до різних форм роботи з ними, під час яких можуть ближче познайомитися зі змістом навчально-виховного процесу в дошкільних навчальних закладах, особливостями роботи з дітьми щодо підготовки їх до школи та налагодити співпрацю з педагогами. Так, аналіз відповідей батьків показав, що вони були охоплені такими формами роботи: батьківські збори – 91% учасників зборів, конференції – 12%, консультації – 50%, школи молодих батьків – 8%, свята – 81%, дні відкритих дверей – 43%. Ці показники не змінилися у порівнянні з минулим роком. Дані результати свідчать про те, що батьків більше залучають до фронтальних традиційних форм роботи. Тому педагогам необхідно більше уваги приділяти груповим та індивідуальним формам роботи, під час яких батьки матимуть можливість з’ясовувати питання індивідуальних особливостей розвитку їхньої дитини.

"Адаптація дитини до дитячого садка"

Життєві ситуації: як варто і як не варто поводитися батькам під час адаптації дитини

Іноді виникають ситуації, коли ди­тина вже впродовж трьох-чотирьох тижнів відвідує дитячий садок, батьки впевнені, що підготували її до його від­відування, однак вона не перестає пла­кати і категорично відмовляється йти до дитячого садка. Відповідно ранковий час, коли потрібно збиратися до дитя­чого садка, перетворюється на пробле­му не лише для дитини, а й для батьків і педагогів. Тож батьки навіть починають замислюватися над тим, чи не забрати дитину з дитячого садка або ж чи не змінити дошкільний навчаль­ний заклад. Забрати дитину з дитячого садка чи змінити заклад — нескладно, батьки завжди можуть це зробити. Однак вони мають пам'ятати, що зміна дитячого садка — не най­ліпший варіант розв'язання проблеми, адже в такому разі дитині доведеться знову пройти адаптаційний період, до того ж із самого початку.

Інколи вихователі радять батькам залишити дитину, яка плаче. Однак це обурює батьків, і на основі цього вони часто роблять пе­редчасні висновки про жорсткість і черствість педагогів. Але їхній досвід здебільшого допомагає правильно оцінити ситуацію: чи сльози і плач є насправді проявом переживань і емоційного напру­ження дитини чи це «концерт» для однієї особи.

Діти чудово розуміють, перед ким варто розігрувати трагедію, а перед ким можна лише «зганьбитися». Адже вони плачуть не про­сто так або ж від болю, страху тощо, а почасти для когось, очікуючи на відповідну реакцію. А якщо вона відсутня, то плакати немає сенсу.

Окрім того, батькам варто пам'ятати, що дитина бачить світ їхніми очима, відповідно вона переймає також їхнє ставлення до людей чи ситуацій. Тому батькам не слід проявляти своє незадо­волення вчинками педагогів чи поведінкою інших дітей у присут­ності своєї дитини. «Якщо мама вважає тьотю Надю поганою, чому я маю з нею залишатися» або ж «Чому я маю залишатися з тими хлопчаками, які постійно б'ються?!» — такі висновки дитина робить на основі висловлювань найрідніших людей, їхнього ставлення до тих чи тих ситуацій. А дорогою до дитячого садка батькам не вар­то концентруватися на вмовляннях, ліпше озирнутися навколо і побачити безліч цікавих речей, про які можна розмірковувати ра­зом із маленьким мрійником, фантазером, філософом. Батькам варто пам'ятати: ранок їхньої дитини (її настрій, очікування, а також на­стрій батьків, їхня зацікавленість інтересами дитини) визначає весь її день у дитячому садку.

Насамкінець варто зауважити, що кожна дитина індивідуальна, відповідно має свої звички й уподобання, у кожної свій період адап­тації. Не існує абсолютних правил, якими можна керуватися щодо усіх дітей, окрім любові, терпіння і щирості близьких дорослих.

Коротка інструкція для мами
щодо виховання батьківського почуття у тата

1. Ніколи не беріть на себе всі турботи про дитину. З першого дня намагайтеся залучити тата до догляду за дитиною та до виховання. Радьтеся з татом щодо важливих для вас питань стосовно дитини.

2. Не критикуйте татові педагогічні ідеї, особливо за присутності сторонніх чи дитини. Навпаки, намагайтеся підтримувати його та хвалити.

3. Делікатно допоможіть татові, якщо в нього виникають труднощі у спілкуванні з дитиною.

4. У ваших сімейних планах обов’язково повинні бути «татові» дні, коли тато присвячує свій час малюкові.

5. Формуйте у дитини поважне ставлення до батька та намагайтеся робити так, щоб відносини дитини з татом були гармонійними, навіть якщо ви не живете однією родиною.

6. Не дозволяйте собі критичних зауважень на адресу тата за присутності дитини.

7. Помічено, що тати більше спілкуються зі своїми дітьми у громадських місцях, тому не забувайте періодично купувати татові й дитині квитки у цирк або ляльковий театр, посилати їх разом у магазин за покупками.

8. Хваліть тата, коли він проявляє ініціативу і хоче побути з дитиною.


Звернення до тат!

1.Ніколи не сумнівайтеся в тому, що ви потрібні своїй дитині анітрохи не менше, ніж мама.

2. Хочете, щоб ваш син виріс сильним, мужнім, упевненим у собі чоловіком – не забувайте приділяти йому увагу, разом займайтеся спортом, навчайте його всього, що вмієте самі.

3. Не забувайте, що дитина дивиться на вас і копіює вашу поведінку, тому ваші шкідливі звички завтра можуть стати шкідливими звичками вашої дитини.

4. Пам’ятайте про те, що дитина дуже потребує тілесного контакту з батьком, особливо у молодшому віці. Не розцінюйте свої прояви ніжності як щось погане, бо це може негативно вплинути на дитину.


Основні правила батьківської поведінки

1. Батькам бажано подивитися на будь-яку конфліктну ситуацію "очима дитини".
2. Роблячи зауваження дитині, необхідно обговорювати особливості її поведінки, а не її особистість у цілому.
3. Краще говорити більше про спостереження, а не висновки, навішуючи "ярлики" на дитину і програмуючи її на невдачі.
4. Описуючи поведінку, уникайте висловів "Ти завжди…" або "Ти ніколи…". Замість них використовуйте: "Коли так пізно повертаються додому, то я відчуваю тривогу, я хвилююсь…", "Мені б хотілося…" або "Я прошу тебе…".
5. Батькам бажано пам'ятати про значення і вплив своїх манер, міміки, жестів, пози на дитину та на сприймання і вирішення конфліктів.
6. Реагувати на дитину з теплотою та піклуванням.
7. Хвалити дитину та підтримувати її.
8. Бути уважними до дитини.
9. Навіювати дитині позитивне.
10. Приймати дитину такою, якою вона є.
11. Не згадувати без особливої потреби негативні ситуації з минулого дитини.
12. Порівнювати дитину частіше із нею (якою вона була раніше), а не з її однолітками, знайомими.
13. Не жити життя замість дитини, але бути поряд із нею для допомоги в разі потреби.
14. Поважати гідність дитини.
15. Не припускати розходження між словами і діями батьків.
16. Намагатися у спілкуванні з дитиною висловлювати свої почуття.
17. Бути для дитини прикладом у словах та вчинках.
18. Виконувати обіцяне.
19. Давати дитині свободу щодо виду діяльності та її форм.


Пам’ятка батькам обдарованих дітей

1. Створіть безпечну психологічну атмосферу дитині в її пошуках, де вона могла б знайти розраду у разі своїх розчарувань і невдач.
2. Підтримуйте здібності дитини до творчості й виявляйте співчуття до ранніх невдач. Уникайте негативної оцінки творчих спроб дитини.
3. Будьте терпимі до несподіваних ідей, поважайте допитливість ідеї дитини. Намагайтесь відповідати на всі запитання, навіть якщо вони вам здаються безглуздими.
4. Залишайте дитину одну і дозволяйте їй, якщо вона бажає, самій займатися своїми справами.
5. Надлишок опіки може обмежити творчість.
6. Допомагайте дитині формувати її систему цінностей, не обов’язково засновану на її системі поглядів, щоб вона могла поважати себе і свої ідеї поряд з іншими ідеями та їх носіями.
7. Допомагайте дитині задовольняти основні людські потреби, оскільки людина, енергія якої скута основними потребами, рідко досягає висот у самовираженні.
8. Допомагайте дитині долати розчарування і сумніви, коли вона залишається сама в процесі не зрозумілого ровесникам творчого пошуку: нехай дитина збереже свій творчий імпульс.
9. Поясніть, що не на всі запитання дитини завжди можна відповісти однозначно. Для цього потрібен час, а з боку дитини — терпіння. Вона має навчитися жити в інтелектуальному напруженні, не відкидаючи своїх ідей.
10. Допомагайте дитині цінувати в собі творчу особистість. Однак її поведінка не має виходити за межі пристойного.
11. Допомагайте дитині глибше пізнати себе. Виявляйте симпатію до її перших спроб виразити таку ідею словами і зробити зрозумілою для оточення.
12. Вчіться та навчайте дітей правильно спілкуватись
13. Щоб навчитися правильно говорити, треба навчитися читати і слухати.
14. Читаючи, зосереджено заглиблюйтеся в зміст написаного: намагайтеся побачити, почути, зрозуміти й запам’ятати художні особливості мови, мовні звороти.
15. Збагаченню словникового запасу допоможе спеціальна робота: заведіть словник для запису нових слів, тренуйтеся в їх вимові та використанні, добирайте до них антоніми та синоніми, вивчайте слова, що використовуються в переносному значенні,
16. Намагайся не лише запам’ятати мову оратора, а й прийоми її побудови.
17. Стежте за тим, щоб у розповіді не було слів-паразитів, не використовуйте непотрібних повторів — це збіднює мову.
18. Стежте за побудовою речень, не вживайте складних конструкцій.
19. Щодня читайте вголос по 15—20 хв., усвідомте зміст тексту, поміркуйте, де зробити паузу, поставити наголос, якого емоційного відтінку надати мові.

Ні виховній агресії в сім’ї!

Виховуючи дитину, ми частіше використовуємо метод «агресії» і спрямовуємо на дитину потік нищівної енергії з величезним негативним зарядом. Ми зриваємося на дитині, не розуміючи, що цим «заряджаємо» її. А вона, не в змозі розрядитися, як ми з вами, накопичує агресію в собі. І рано чи пізно ця агресія дасться взнаки — дитина хворіє (від легких колік до серйозних психозів).
Своєю нищівною словесною агресією батьки зазвичай намагаються наївно припинити імпульсивну агресію дитини, не замислюючись над тим, що дитина, коли стане дорослою, апробує такий урок на батьках.
Ще один вид виховної агресії — тілесна: биття, ляпаси.
Будь-яка дія бере реванш протидією. Ляпас колись може відгукнутися насильством, а биття — злочином.
Вихована такими методами дитина дзеркально спрямує потік агресії на своїх дітей. Вона не забуде гніт батьківських емоцій і, сама стане пригнічувати.
Своїми методами виховання ми позбавляємо дитину права на виявлення негативних емоцій, хоча самі їх провокуємо.
Дуже важливо, щоб ми використовували симпатію та усмішку, підтримку, співчуття та навіювали доброту, бо всі негативні емоційні вияви позначаються на психічному стані дитини.
Змініть тактику виховних впливів і полюбіть її, свою дитину. Якою б вона не була. Адже обов’язок батьків — зробити свою дитину щасливою. Тільки батькам під силу прокласти правильний шлях взаємин. Виявіть розуміння й любов, і дитина відплатить вам тим самим — любов’ю та розумінням!

Чому виникають дитячі капризи та як їх позбутися

1. Дитина вередує, якщо батьки не вміють говорити з малюком його мовою – мовою гри.
2. Дитина вередує, якщо батьки впливають на дитину такими засобами виховання, які не відповідають вікові дитини.
3. Якщо стиль спілкування дорослого і дитини відрізняється непослідовністю, то капризів не уникнути.
4. Як тільки дитина починає вередувати, залишайтеся поруч, дайте їй зрозуміти, що Ви її розумієте. Обійміть малюка, запевніть у своїй любові і намагайтесь відволікти від капризу, що так розбурхав його. Однак нічим не винагороджуйте дитину.
5. Якщо Вам не вдалося зробити це, дайте дитині спокій, не звертайте на неї уваги. Дайте відвести душу, але не беріть у цьому участі.
6. Не намагайтеся в цей час що-небудь доводити своїй дитині – це даремно. Сварка не має змісту, а биття ще більше розбурхає її.
7. Будьте з дитиною наполегливі. Якщо Ви сказали «ні», залишайтеся й надалі з такою самою думкою.
8. Не здавайтеся, навіть якщо напад у дитини відбувається у громадському місці. Найчастіше допомагає тільки одне – взяти її за руку й повести.
9. Коли малюк заспокоїться, поговоріть із ним ласкаво. Розкажіть, як Вас засмутило, що він так себе поводив. Запевніть дитину, що Ви все одно її любите.

Як навчити дитину дружити

1. Маля, що не має друзів, викликає побоювання з точки зору повноцінного розвитку особистості. Навіть найтісніші стосунки з батьками не можуть замінити гру з іншими дітьми.
2. Гуляти тільки з батьками для дитини – не кращий варіант. Їй потрібно вчитися вибудовувати стосунки, спілкуватися, заводити друзів.
3. Розкажіть своєму малюкові просте правило: стався до людей так, як би ти хотів, щоб ставились до тебе. І особистим прикладом демонструйте, як саме це робити.
4. З раннього дитинства давайте дитині можливість спілкуватися з дітьми якнайбільше.
5. Учіть малюка бути уважним до навколишніх, співпереживати, розуміти інших людей.
6. Діти з адекватною самооцінкою набагато легше встановлюють контакти з навколишніми. Подбайте про дитячу самооцінку.
7. Покажіть маляті способи виходу з конфліктних ситуацій.
8. Демонструйте позитивний приклад гармонійного спілкування з навколишніми.


Кiлькiсть переглядiв: 561

Коментарi